ททท.ปักธงส่งเสริมการท่องเที่ยวชนบท (Rural Tourism) ทั่วประเทศโดยเริ่มนำร่องจากภาคเหนือก่อนขยายฐานไปภาคอื่น

กระทรวงการท่องเที่ยวและก

Read more
error: Content is protected !!